Cenník

Už žiadne dokupovania funkcií! Naše varianty prenájmu e-shopu obsahujú všetky funkcie. Líšia sa od seba iba v nižšie uvedených parametroch. Variantu e-shop riešenie je možné kedykoľvek zmeniť.

19 mesačne
Bronze
viac
Vyskúšať zadarmo
59 mesačne
Silver
 • 79 funkcií 163 funkcií
 • 104 prepojení
 • 1 000 produktov
 • Neobmedzene jazykov
 • Neobmedzene používateľov
 • 3 GB priestoru
viac
Vyskúšať zadarmo
79 mesačne
Gold
 • 122 funkcií Všetkých 163 funkcií
 • 104 prepojení
 • 10 000 produktov
 • Neobmedzene jazykov
 • Neobmedzene používateľov
 • 5 GB priestoru
viac
Vyskúšať zadarmo
119 mesačne
Platinum
viac
Vyskúšať zadarmo
Ceny sú uvádzané bez DPH.

Za príplatok

Multidoménovost

Multieshop

V cene mesačného prenájmu je prevádzka e-shopu pod jednou doménou (napr. www.domena-jedna.sk alebo www.domena-jedna.sk/cz atp.). Pokiaľ chcete nastaviť ďalšiu doménu (napr. www.domena-jedna.cz alebo www.domena-dva.sk) je toto možné za uvedený príplatok. Na jednom e-shopu si môžete nastaviť ľubovoľný počet domén a satelitov (multishop). Doménové aliasy sú zadarmo a tiež bez obmedzenia počtu. 29 € / mesiac / doména

Import produktov
(pravidelný)

Možnosť pravidelne importovať produkty od dodávateľov alebo zo systémov tretích strán do UPgates. Poplatok sa vypočítava podľa počtu prepojených dodávateľov alebo služieb. Napr. máte napojené účtovníctvo Pohoda a 2 dodávateľa. Ste teda v nižšom tarife do 5 prepojení. Množstvo stiahnutých dát je neobmedzené. 15 € / mesiac (do 5 prepojenie)
40 € / mesiac (od 6 prepojenie)

Rozšírený emailing

Každý mesiac máte možnosť odoslať až 10 000 správ z modulu emailing zadarmo. Nad tento limit je každá správ spoplatnená. 0,003 € / správa

SMS správy

Možnosť aktivácie zasielania SMS správ zo systému. Cena sa líši podľa toho, do akej krajiny je správa poslaná. 0,004 € / správa (do SR a ČR)
0,008 € / správa
(ostatné)

Revízia

Špeciálne kontroly a analýzy nad rámec všeobecnej podpory. Cena podľa rozsahu prác a začatej hodiny. 50 € / hodina

Prenájom e-shopu bez akýchkoľvek záväzkov na 30 dní zadarmo!

Skvelé hodnotenie na vybrat-eshop.cz a 5naj.sk, predných porovnávačoch e-shop riešení v ČR.