Vďaka XML dokumentáciu UPgates budete schopní importovať a exportovať produkty, kategórie, zákazníkov, objednávky a tiež texty.