Funkcie

Dizajn pod kontrolou

Nastavte si grafiku na mieru podľa svojich potrieb a požiadaviek vašej oblasti podnikania. Nemusíte vedieť programovať ani byť profesionálnym grafikom.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Objednávky

Objednávky spravujte rýchlo a efektívne pomocou automatických procesov. Tie vám pomôžu skrátiť každodennú rutinu a súvisiacu administratívu na zlomok súčasného času.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Produkty

Široké spektrum nastavenia a možností práce s produktmi vedie k dobrej organizácii a vhodnej prezentácii tovaru na e-shope.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Kategórie

Jednoduché usporiadanie položiek do viacúrovňových menu zabezpečuje rýchlu orientáciu pri údržbe predajne a lepšiu prehľadnosť z pohľadu zákazníka.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Marketing

Veľký počet dostupných marketingových funkcií poskytuje mimoriadne široké možnosti podpory predaja. Odborníci odporúčajú pravidelne obnovovať marketingové nástroje, ktoré v súčasnosti používate, a na to potrebujete mať na výber širokú ponuku.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Obsah

Obsahové funkcie tvoria samotné jadro obchodu z pohľadu SEO textov a prezentácia výhod oproti konkurencii.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Všeobecné funkcie

Tieto funkcie využívate pravdepodobne úplne automaticky. Chceme vás len uistiť, že všetky máme, a to na vysoko prepracovanej úrovni.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Prepojenia

Ako krabicové riešenie vám chceme ponúknuť čo najviac funkcií a neobmedzovať vás. Preto máme viac než 100 doplnkov, ktorých služby môžete využívať a rozšíriť tak možnosti svojho obchodu.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Doprava

Každý správny e-shop dokáže posielať dáta prepravcovi tak, aby ste nemuseli nič prepisovať ručne do logistických systémov. Samozrejmosťou je tiež nastavenie špeciálnych typov dopráv či zvýhodnených podmienok vybraným zákazníkom.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Platby

Automatické párovanie platieb s vašim účtom umožní rýchle odbavenie objednávok a jednoduchú administráciu. Správa viacerých cien, vo viacerých menách, môže byť tiež úplne automatická.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Jazyky

Upgates zabezpečuje najširšiu ponuku na trhu krabicových riešení v oblasti viacjazyčných možností spravovania e-shopu. Vieme, že predaj do zahraničia nie je len o preklade produktov. Majte voľné ruky a preložte si ktorúkoľvek frázu, kategóriu, dokument, systémový email. Predávajte v každom jazyku iné produkty, napríklad aj na odlišných doménach.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Veľkoobchod

Popri klasickej forme predaja, Upgates umožňuje aj predaj vo vzťahu obchodníka s obchodníkom (B2B). S tým súvisia veľmi pestré možnosti nastavenia z pohľadu cien, DPH, evidencie zákazníkov a predaja do zahraničia.

Vytvoriť e-shop 30 dní na
skúšku zadarmo

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.