Doplnky

HELIOS iNuvio

  • Informačný systém pre váš efektívny rast.
  • Riešenie pre všetky stredne veľké spoločnosti.

Tuto službu poskytujú:

Pripojenie API sa realizuje pomocou hotového mostíka od jedného z nižšie uvedených integrátorov alebo individuálne v spolupráci s externou agentúrou.

Marketplace
Shean
Shean

Viac o službe

HELIOS iNuvio (predtým HELIOS Orange)  je jedným z podnikových informačných systémov, ktorého funkcie ocenia najmä majitelia malých a stredných podnikov. V rámci jedného systému získate komplexné pokrytie všetkých podnikových procesov od finančného riadenia cez ľudské zdroje až po výrobu. Vďaka plnohodnotnému riešeniu Business Intelligence, ktorým je HELIOS iNuvio vybavený, získate nepretržitý prístup ku všetkým dôležitým údajom a reportom, ktoré vám uľahčia každý rozhodovací proces pri dôležitých strategických krokoch. 

Je vhodný pre všetky obchodné odvetvia. Je to nástroj pre riadenie spoločnosti, ktorý automatizuje rutinné operácie, zefektívňuje činnosť a znižuje náklady. Komplexnosť informačného systému umožňuje pracovať s údajmi vo všetkých činnostiach spoločnosti a vďaka svojej modularite sa môže rozširovať spolu s rastom spoločnosti. Ide o čisto český informačný systém, ktorý je na trhu od roku 1990. 

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.