Doplnky

iDoklad

 • Sofistikovaný účtovný a fakturačný systém.
 • Online fakturácia, správa kontaktov, monitorovanie peňažných tokov.
 • Široké možnosti exportu účtovných údajov.
 • Automatické generovanie správ pre úrady.
 • Pripojenie k iným systémom.
 • Sleduje pohyby na bankovom účte - platby jednotlivých príkazov.

Tuto službu poskytujú:

Pripojenie API sa realizuje pomocou hotového mostíka od jedného z nižšie uvedených integrátorov alebo individuálne v spolupráci s externou agentúrou.

Viac o službe

V iDoclad môžete každý mesiac vystaviť až desiatky bezplatných faktúr. História vašich faktúr je uložená v cloude. Toto jednoduché bezplatné riešenie používa už 300 tisíc používateľov.

 • Fakturáciu robíme úžasne jednoduchou.
  Vytvárajte vyladené faktúry pomocou fakturačnej služby iDoklad a získajte viac času na to, čo vás v podnikaní naozaj baví.

 • Svoje príjmy a výdavky máte pod kontrolou.
  Na jednom mieste uvidíte, koľko ste fakturovali, čo vám prichádza na účet a koľko musíte zaplatiť.

 • Automatizujte, automatizujte, automatizujte.
  Už nebudete musieť zákazníkom posielať upomienky ručne alebo zaškrtávať faktúry pri každej úhrade. Vytvárajte šablóny faktúr alebo nastavte faktúry, ktoré sa majú pravidelne vystavovať a odosielať.

 • Nechajte svojich účtovníkov, aby si faktúry stiahli sami.
  Účtovníci majú k dokumentom prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni a na diaľku. Vyhnite sa noseniu škatúľ s potvrdenkami, posielaniu e-mailov a osobným stretnutiam.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.