ABRA Flexi – plné napojenie

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery

Prepojí objednávky a sklady v e-shope z platformy Upgates a účtovného systému ABRA Flexi / FlexiBee.

Čo všetko vie mostík prenášať automatizovane:

  • prenášať produkty do alebo z účtovníctva ABRA Flexi / FlexiBee,
  • prenášať objednávky do ABRA Flexi / FlexiBee vrátane ich zmien,
  • rezervovať v ABRA Flexi / FlexiBee tovar z prijatých objednávok,
  • prenášať vydané faktúry z UPgates vrátane dobropisov,
  • prenášať stav skladu z ABRA Flexi / FlexiBee do e-shopu platformy Upgates.

Mostík vie pracovať aj s variantmi produktov alebo s viacerými skladmi.

Mostík je možné tiež použiť, ak máte viac e-shopov či ich jazykových mutácií napojených na jednu účtovanú firmu v ABRA Flexi / FlexiBee.

Viac o ABRA FlexiBee

ABRA FlexiBee je internetový ekonomický systém pre malé firmy a živnostníkov. Môže s ním pracovať odkiaľkoľvek, kdekoľvek a akokoľvek.

Ďalšie možnosti

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.