Automatický export faktúr

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery

Prepojenie automaticky prenáša všetky vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a príjemky zo systému Upgates do účtovného systému ABRA Flexi / FlexiBee. Prenáša doklady vystavené vo všetkých nastavených menách.

Možnosti nastavenia synchronizácie dokladov:

Realizácia objednávok. Pri prenose faktúr do ABRA Flexi / FlexiBee môžete určiť, či sa prenesené objednávky budú realizovať a rezervácie stornovať (tento režim sa používa v prípade expedície tovaru z Upgates).

Frekvencia synchronizácie faktúr:

  • Faktúry sa prenášajú v noci (od 5.00 hod. ráno). Prenesú sa všetky faktúry od posledného prenosu do včerajšieho dňa vrátane.
  • Následné zmeny vo faktúrach sa neprenášajú (t. j. faktúry je možné pred prenosom zmeniť v aplikácii Upgates, ale zmeny je potrebné vykonať v oboch aplikáciách neskôr).
  • Faktúry sa vytvárajú s položkami, ktoré sú viazané na konkrétny výrobok.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.