ABRA Flexi – automatický export faktúr

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery

Prepojenie používateľov poskytuje faktúry, zálohové faktury, dobropisy a účtenky z Upgates do účetního systému FlexiBee. Přenáší doklady vystavené ve všech nastavených měnách.

Možnosti nastavenia synchronizace dokladů:

  • Realizácia objednávky. Pri prevode faktúry do FlexiBee je možné, že budú realizované prevodené objednávky a zrušené rezervácie (tento režim je možné využiť v případě expedície tovaru z Upgates).

Frekvencia synchronizácie platby:

  • Faktúry sú prenášané v noci (od 5. hodiny ráno). Prenášané sú všetky faktúry od posledného prenosu po včerajšok vrátane.
  • Následné zmeny vo faktúrach prenášané nie sú (tj. je možné faktúry meniť v Upgates pred ich prenesením, následne je nevyhnutné vykonávať zmeny v oboch aplikáciách).
  • Faktúry sú vytvárané s položkami, ktoré majú väzbu na konkrétny produkt.

Viac o ABRA FlexiBee

ABRA FlexiBee je internetový ekonomický systém pre malé firmy a živnostníkov. Môžete s ním pracovať odkiaľkoľvek, kdekoľvek a akokoľvek.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.