API

API je aplikačné programovacie rozhranie, ktoré sa používa na formalizovaný prenos údajov medzi bránou Upgates a inými aplikáciami. Upgates ponúka verejné API, ktoré umožňujú komukoľvek odosielať obsah do služby alebo ho z nej odstraňovať.

Veľké množstvo ponúkaných doplnkov sa spravuje a priebežne pripája prostredníctvom API. Veľkou výhodou tejto technológie je neustála aktualizácia údajov, ktoré môžu byť synchronizované na dvoch alebo viacerých miestach súčasne.  

Vďaka API môžete pracovať s údajmi v systéme (vkladať, aktualizovať, čítať, mazať) v reálnom čase a prepojiť napr. účtovníctvo, ERP alebo iný systém s Upgates. Takže keď aktualizujete napr. hodnotu zásob v systéme Upgates, aplikácia vytvorí požiadavku API na zmenu stavu v inom systéme.

Konkrétne možnosti API nájdete vo verejne dostupnej dokumentácii: https://www.upgates.cz/api-v2.

Rozhranie API Upgates spĺňa princípy REST. K rozhraniu Upgates API je možné sa pripojiť pomocou jedinečného prístupu. Ide o bezpečnostnú ochranu, aby niekto nepovolaný nemohol čerpať vaše údaje.

Používanie rozhrania API je bezplatné pre všetky plány a jeho používanie je obmedzené individuálne podľa zaťaženia servera.

Podrobnejšie informácie nájdete v súvisiacej nápovede tu.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.