Automatický prenos produktu

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery
  • Prepojenie produktov e-shopu z platformy Upgates a účtovného systému ABRA Flexi / FlexiBee.

Prepojenie automaticky prenáša všetky produkty a ich údaje z e-shopu Upgates do účtovného systému ABRA Flexi / FlexiBee.

Nastavenie synchronizácie:

  • Predajné ceny je možné importovať s DPH alebo bez DPH, prípadne prenos predajných cien úplne vypnúť.
  • Výrobky sa môžu prenášať raz denne v noci alebo sa môžu prenášať 4-krát denne.
  • Prenesené výrobky možno priamo zadať do účtovného systému ABRA Flexi / FlexiBee alebo výstupom môže byť súbor XML pre účtovný systém ABRA Flexi / FlexiBee.

Ďalšie možnosti

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.