Automatizácia procesov

Automatizácia procesov umožňuje vykonávať automatické operácie s údajmi systému Upgates na základe zadaných pravidiel bez potreby ľudského zásahu.

Inštalácia

Zaregistrujte sa v službe Dativery alebo sa prihláste. Použite scenár Automatizácia procesov v službe Upgates. Počas inštalácie budete požiadaní o poverenia API, ktoré nájdete v administrácii Upgates v časti Pripojenia > API. Nie sú to prihlasovacie údaje používateľa, ktoré používate na prihlásenie do administrácie Upgates.

Pre scenár vykonáte základné nastavenie:Pomocou hodnoty v poli From Date (Od dátumu) určíte dátum vystavenia objednávky, od ktorého sa potom budú objednávky upravovať. Môžete zabrániť spracovaniu starších objednávok.

Pomocou prepínača Spracovať každých 15 minút povolíte pravidelné vykonávanie pravidiel. Odporúčame ho zapnúť až po dôkladnom otestovaní pravidiel.

Vytváranie pravidiel

Vytvárate jednotlivé pravidlá. Každé pravidlo má názov pre lepšiu organizáciu a môžete ho zapnúť alebo vypnúť (prostredníctvom zaškrtávacieho políčka Aktívne). 

Každé pravidlo má zároveň podmienky a akcie. Podmienky určujú, na ktoré zákazky sa pravidlá použijú. Medzi jednotlivými pravidlami sa uplatňuje podmienka "AND". Môžete však zadať viacero hodnôt a potom medzi nimi platí podmienka "OR" (napr. viacero foriem dopravy). Prípadne musí byť pravidlo zdvojené.

Môžete vykonať viacero akcií.

Systém funguje tak, že preberá zoznam zmenených objednávok a uplatňuje nad nimi pravidlá. Ak teda nedošlo k zmene objednávky, pravidlo sa opätovne nevykoná, aj keď ho objednávka teraz splnila - v týchto prípadoch odporúčame vyskúšať funkciu Kontrola pravidiel. Výnimkou sú časové pravidlá (vek dokladu), kde Dativery sleduje vypršanie platnosti a znovu načíta a vyhodnotí zákazku.

Kontrola pravidiel

Ak chcete otestovať, či všetko funguje, môžete použiť funkciu Check Rules (Kontrola pravidiel). Tu zadáte zoznam zákaziek, nad ktorými sa budú pravidlá kontrolovať. Pri každej objednávke sa potom vizuálne zobrazí, ktoré pravidlo bolo splnené a ktoré nie.

Podrobný popis akcií a podmienok

Podporuje nasledujúce akcie:

 • Pridať internú poznámku
 • Odstrániť doklad
 • Pridať meta
 • Zmena stavu objednávky
 • Označiť ako zaplatenú (a vygenerovať faktúru)
 • Označiť ako vyriešenú

Podporované podmienky:

 • Stavy objednávky
 • Názov zákazníka
 • Krajina
 • Poznámka zákazníka
 • Forma prepravy
 • Vek dokladu (v minútach)
 • Interná poznámka
 • Faktúra
 • Jazyk
 • OSS
 • Zaplatené
 • Forma platby
 • Cena objednávky
 • Cenník
 • Vyriešené
 • Celková hmotnosť
 • Platca DPH

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.