Balikobot

Balikobot

UPgates príplatok Zadarmo
Cena za prepojenie Zadarmo
Cena za službu Podľa cenníku služby
  • Správa Balikobotu priamo v administrácii UPgates.

Napojenie na najrôznejšie dopravce pre expedíciu balíkov a tlač štítkov priamo z administrácie vášho projektu.

Prečo Balikobot.cz?

Nemusíte sa pripájať do systémov prepravných služieb.

Tlač štítkov priamo z administrácie.

Všetko prebieha v reálnom čase.

Objednanie zvozu jedným tlačidlom.

Aké dopravcu Balikobot.cz podporuje?

Aktuálny zoznam dopravcov nájdete na Balíkobot služby.