Napojenie na najrôznejšie dopravce pre expedíciu balíkov a tlač štítkov priamo z administrácie vášho projektu.

Prečo Balikobot.cz?

Nemusíte sa pripájať do systémov prepravných služieb.

Tlač štítkov priamo z administrácie.

Všetko prebieha v reálnom čase.

Objednanie zvozu jedným tlačidlom.

Aké dopravcu Balikobot.cz podporuje?

Aktuálny zoznam dopravcov nájdete na Balíkobot služby.

1. Registrace na Balikobot.cz

Je nutné se registrovat na Balikobot.cz, po registraci vás bude kontaktovat zástupce s pokyny. Registrace Balikobot.cz

2. Aktivace v UPgates

Obchodní zástupce Balíkobotu vám sdělí API Uživatel a API Klíč, které následně vyplníte v administraci vašeho projektu pod  Propojení / Balíkobot

3. Nastavení dopravců

V administraci pod Nastavení / Objednávky / Doprava, je potřeba přiřadit jednotlivé dopravce do Balíkobotu.

Pomocí ikony tužky se prokliknete do editace dopravce.

Vlastní pole Balíkobot - typ dopravy je potřeba aktivovat v Nastavení / Vlastní pole / Doprava

U daného dopravce pod oddílem Vlastní pole vyberete z pole balikobot - typ dopravy příslušného dopravce, který odpovídá tomu ve vaší administraci a uložíte.

Např. mám v administraci dopravce Česká pošta - Balík do ruky, ve vlastním poli balikobot - typ dopravy vybírám Česká pošta s.p. DR - Balík do ruky - DR

4. Použití Balíkobotu

Přidání objednávky do Balíkobotu

Přidat objednávku do balíkobotu můžete přímo v  Objednávky / Seznam objednávek 

V seznamu Obchodních případu označíte objednávku a přidáte do balíkobotu

V detailu obchodního případu, pod oddílem Balíkobot, přidáte do balíkobotu.

 

Stavy balíků

Objednávka může nabývat tří stavů:

Prázdný (--)
Jde o nově přijatou objednávku, nemá žádný stav (dvě pomlčky).
Připraveno
Objednávka se stavem připraveno, je přidána v balíkobotu, je ji přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.
Expedováno
Objednávka expedována odeslána dopravci pro svoz. V tomto stavu již nelze odebrat z balíkobotu.

Tisk štítků

Štítky lze vytisknout hromadně ze seznamu objednávek nebo jednotlivě z detailu objednávky.

Hromadně

Označíte objednávky v   Objednávky / Seznam objednávek a z menu vyberete hromadné štítky

Jednotlivě v detailu objednávky

Pod oddílem Balíkobot, ikona štítku

Objednání svozu

Objednávky ve stavu Připraveno, lze pomocí tlačítka Balikobot - svoz, a tlačítkem objednat svoz.