Carte

UPgates príplatok Zadarmo
Cena za prepojenie Zadarmo
Cena za službu Podľa cenníku služby

Instalácia v Propojení / Carte.

Vďaka vernostnému programu Carte môžu vaši zákazníci využívať priame zľavy až 30%. Carte funguje na viac ako 5000 obchodných miestach a e-shopoch v Českej a slovenskom republike. So svojím e-shopom môžete Carte jednoducho využívať.