CÉZAR

  • Pripojenie cez mostík XML z ATMITEC.IO

CÉZAR je podnikový informačný systém špecializovaný na veľkoobchodné, maloobchodné a výrobné spoločnosti. Riešenie sa prispôsobí veľkým aj malým spoločnostiam. Informačný systém CÉZAR je určený na komplexnú evidenciu zásob, správu cenníkov vrátane individualizovaných cenových ponúk a mnoho ďalšieho.

Ide o externú službu XML, ktorá automaticky vykonáva obojsmernú synchronizáciu medzi e-shopom a informačným systémom CÉZAR. Cena za pripojenie jedného modulu je 6000 Kč jednorazovo. Na spustenie aplikácie sa od nasledujúceho kalendárneho roka vyžaduje udržiavací poplatok vo výške 25 % z ceny. Aktuálnu možnosť pripojenia môžete skontrolovať v odkaze Pomocník.

Čas dodania: individuálne

Viac o IS CÉZAR

Podnikový informačný systém CÉZAR používa takmer 7 000 spoločností. História tohto ekonomického systému siaha do roku 1991 a vyvíja sa paralelne v štyroch generáciách, z ktorých si každá spoločnosť vyberá ideálne riešenie.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.