CÉZAR

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka LEMONY CONNECT.

Doba dodania: individuálne

CÉZAR je firemný informačný systém špecializovaný na veľkoobchody, maloobchody i výrobné firmy. Riešenie sa prispôsobí veľkým i malým spoločnostiam. Informačný systém CÉZAR je navrhnutý pre komplexné skladovú evidenciu, vedenie cenníkov vrátane personalizovaných ponúk a mnoho ďalšieho. Jedná sa o externé API službu, ktorá automaticky vykonáva obojstrannú synchronizáciu medzi e-shopom a informačným systémom CÉZAR. Celková cena sa bude odvíjať podľa individuálnych požiadaviek.

 Viac o IS CÉZAR

Firemný informačný systém CÉZAR využíva takmer 7 tisíc firiem. História tohto ekonomického systému siaha až do roku 1991 a je súbežne vyvíjaný v štyroch generácií, z ktorých si každá firma vyberie ideálne riešenie.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.