Popis a špecifikácia

Systém UPgates umožňuje

  • Export objednávok v CSV do systému eLogist 

Napojte sa na skladový systém eLogist 

  • V online rozhraní nášho skladového systému eLogist vidíte online skladovú zásobu, stavy zásielok, dobierky a ďalšie informácie. Objednávky môžete nahrávať manuálne za pomoci csv alebo automaticky cez API.
  • Pri uzavretí spolupráce dostávate k dispozícii technickú dokumentáciu pre napojenie e-shopu na náš skladový systém eLogist.
  • Implementácia on-line systému vám ušetrí čas - objednávky k nám chodia v reálnom čase, môžete si sťahovať aktuálne stavy zásielok, informácie o skladové zásobe, dobírkách ...

  • V neposlednom rade budete mať k dispozícii rad online prehľadov, ktoré vám pomôžu v rozhodovacích procesoch.