Connectify konektor

  • Plné napojenie na účtovný systém POHODA prostredníctvom Connectify.

UpgatesConnector je jeden z integračných modulov ponúkaných v rámci platformy Connectify, ktorý v nastaviteľných časových intervaloch prenáša údaje medzi e-shopom Upgates a informačným systémom Pohoda spoločnosti Stormware. Dokumentáciu k tejto funkcii nájdete tu.

Popis integrácie Upgates

Táto integrácia je jedným z modulov platformy Connectify, ktorá sa používa na synchronizáciu údajov medzi spoločnosťami Upgates a Pohoda. Synchronizácia sa spúšťa v konfigurovateľných časových intervaloch, minimálny časový interval je však 5 minút. Vo všetkých agendách sa synchronizujú len nové a zmenené záznamy, takže záznamy sa nemažú.

Integrácia podporuje všetky verzie IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Connectify je napojené na konkrétnu účtovnú jednotku IS Pohoda. Komunikácia prebieha na úrovni XML a databázy.

Uzavretie údajov sa musí vykonať v spolupráci s nami.

Odporúčame, aby ste si v programe Pohoda nastavili pravidelné zálohovanie svojich údajov.

Konfigurovateľnosť

Modul umožňuje nastaviť vlastné podmienky, ktoré určujú, ktoré údaje sa budú prenášať, a vlastné mapovania polí, ktoré určujú, kam sa budú údaje prenášať. Vďaka tomu môžeme modul čo najviac prispôsobiť vašim pracovným postupom.

Sledovanie integrácií

Spoločnosť Connectify vám bude posielať e-maily s upozorneniami o neúspešných prenosoch vo vašich integráciách. Podrobné informácie o chybách si potom môžete pozrieť v záznamoch, ktoré nájdete v našej klientskej sekcii.

Adresár <- Zákazníci

Integrácia v súčasnosti podporuje len import zákazníkov z Upgates do Pohody.

Inventár -> Produkty a varianty

Upgates umožňuje vytvárať kompletné produkty pomocou xml feedu len raz denne, dostupnosť a ceny sa však aktualizujú v nastaviteľných časových intervaloch prostredníctvom api. Produkty sú vytvorené v upgate vrátane variantov a sú rozdelené do príslušných kategórií.

Objednávky <-> Objednávky

Integrácia sťahuje nové objednávky z Upgates do služby Pohoda a potom dokáže pre ne stiahnuť aj stavy platieb a plnenia. V systéme Upgates je možné meniť stav objednávok na základe konfigurovateľných udalostí z programu Pohoda.

Integrovaná večera

Integráciu si môžete vyskúšať na mesiac zadarmo a zaplatíte len inštalačný poplatok, ak sa rozhodnete integráciu používať aj naďalej. Poplatky za rozšírené nastavenia sa platia bez ohľadu na to, či je integrácia v skúšobnej verzii alebo nie.

  • Nasadenie (zahŕňa 1,5 h konzultácie, základné nastavenie integrácie, inštaláciu klienta Connectify a nastavenie MServeru + zálohovanie Pohody) - 4000 Kč / 160 €
  • Operácia inštancie - 850 Kč / 34 € za mesiac
  • Pokročilé nastavenia (napr. nastavenie vlastných filtrov, pokročilé mapovanie polí atď.) - 1500 Kč / 60 € za hodinu
  • Nasadenie do izolovaného testovacieho prostredia (prepojenie novej testovacej inštancie Upgates a novej testovacej účtovnej jednotky Pohoda) - 2500 Kč / 100 €

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.