DPD - Export dat

  • Manuálny export objednávok pre tlač štítkov - nápověda.
  • Automatické nastavenie siete výdajných miest dopravcu - nápověda.

Objednávky je možné preniesť do systému DPD exportom do formátu CSV. Na získanie tohto súboru postupujte podľa pokynov pre export objednávok. Importujte získaný súbor do systému dopravcu DPD. Obsahuje všetky potrebné informácie na vytvorenie odoslania, pre ktoré môžete následne objednať zber.

Sledovací URL DPD

CZ: https://www.dpdgroup.com/cz/mydpd/my-parcels/track?parcelNumber=
SK: https://www.dpdgroup.com/sk/mydpd/my-parcels/track?parcelNumber=

Optimalizácia pre DPD CZ

Optimalizácia sa vykonáva pridaním preddefinovaných polí. Viac tu.

  • export_shipment_note - stĺpec 7 (DPD SLUŽBA)

Všeobecné princípy exportu dát pre dopravcu sú popísané tu.

Optimalizácia pre DPD SK

Optimalizácia sa vykonáva pridaním preddefinovaných polí. Viac tu.

  • Poznámka do exportu objednávok # 1 (export_shipment_note) - stĺpec parcel_type (stĺpec bez čísla, dopravca páruje podľa názvu)
  • Poznámka do exportu objednávok # 2 (export_shipment_note_2) - stĺpec parcel_volume (stĺpec bez čísla, dopravca páruje podľa názvu)
  • SMS zákazníkovi (sms_yn) - stĺpec sms_preadvice; ak bude 1, vyplní sa do stĺpca phone_number tel. č. (stĺpec bez čísla, dopravca páruje podľa názvu)

Všeobecné princípy exportu dát pre dopravcu sú popísané tu.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.