• Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

S prepojením je možné ručne preniesť všetky vydané faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a účtenky vo všetkých nastavených menách z Upgates do účtovného systému Ježek Duel. Prepojenie prenesie dáta z Upgates a vytvorí dátový súbor pre účtovný systém Ježek Duel, ktorý poskytne užívateľovi. Do účtovníctva Ježek Duel ho používateľ ručne importuje.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.