E-mailová schránka na doméne

E-mail na vlastnej doméne je teraz absolútnym štandardom. E-mailová schránka typu "gmail.com" alebo "zoznam.cz" rozhodne nepatrí do profesionálnej komunikácie. Okrem e-shopu môžete mať e-mail aj na vlastnej doméne. Nechceme za to nič navyše. E-mailová schránka je v našom cenníku. Líšia sa len v počte povolených schránok. Službu pre Upgates zabezpečuje externý poskytovateľ.

Kapacita schránky je 1 GB a možnosť rozšírenia na 10 GB za 5 € mesačne.

Zriadenie a prevádzka poštovej schránky je bezplatná. 

Viac informácií o elektronickej pošte na vlastnej doméne nájdete v administrácii projektu v časti Nastavenia / E-maily / E-mailová schránka.

Ako si aktivovať schránku?

V sekcii Podpora napíšte požiadavku na podporu s konkrétnymi adresami, o ktoré máte záujem.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.