Export dát

Položky je možné z e-shopu exportovať vo formáte CSV alebo XML. Pomocou exportu môžete z Upgates vytiahnuť údaje a následne ich vložiť do iného e-shopu, posielať obchodným partnerom, vytvárať zálohy alebo rôzne vlastné štatistiky a výpočty.  Pre väčšinu exportov môžete nastaviť obmedzenie exportu len na určité typy položiek. Exporty sa často používajú tak, že sa údaje upravia (napr. pomocou programu Microsoft Excel), potom sa vložia späť do e-shopu a vykoná sa tak hromadná aktualizácia.  

Exportov môžete mať ľubovoľný počet. To znamená, že môžete mať spustených viacero súbežných exportov s rôznym použitím. Exporty sa vytvárajú v sekvenčnom rade a sú dvoch typov:

  • Jednorazový (manuálna žiadosť o export - pokyny)
  • Pravidelný (raz vytvorený a potom pravidelne aktualizovaný - pokyny)

Oba typy exportu vytvárajú súbory zodpovedajúce dokumentácii. Sú vždy bezplatné a nie sú nijako spoplatnené. Okrem týchto vlastných exportov môžete použiť aj prednastavené exporty pre jednotlivé porovnávače výrobkov. Každý z nich vyžaduje odoslanie údajov v trochu inom formáte, ktorý pre vás udržiavame aktuálny. Viac informácií o exportoch pre porovnávače nájdete tu.

Konkrétne možnosti sú podrobne opísané v nápovede tu.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.