Fakturoid API

 • Prepojenie prostredníctvom API.

  Prepojenie automaticky prenáša všetky vydané faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a účtenky z Upgates do účtovného systému Fakturoid. Prenáša doklady vystavené vo všetkých nastavených menách.

  Možnosti nastavenia synchronizácie dokladov:

  • Realizácia objednávok. Pri prenesení faktúry do Fakturoid možno určiť, či budú realizované delegované objednávky a zrušené rezervácie (tento režim sa používa v prípade expedície tovaru z Upgates).

  Frekvencia synchronizácie faktúr:

  • Faktúry sú prenášané v noci (od 5. hodiny ráno). Prenášané sú všetky faktúry od posledného prenosu po včerajšok vrátane.
  • Následné zmeny vo faktúrach prenášané nie sú (tj. je možné faktúry meniť v Upgates pred ich prenesením, následne je nevyhnutné vykonávať zmeny v oboch aplikáciách).
  • Faktúry sú vytvárané s položkami, ktoré majú väzbu na konkrétny produkt.

  Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.