Fulfillment.cz

  • Napojenie prostrednictvom API mostíka.

Čo všetko modul dokáže?

Synchronizovať pravidelne všetky produkty do Fulfillment.sk

Automaticky odosielať nové objednávky do Fulfillment.cz, kde sú spracované

Pomocou Webhooku sú objednávky aktualizované v Upgates

Ako prebieha inštalácia?

Ihneď Vám bude zaslaný implementačný manuál a prístup do webového rozhrania nastavenia modulu.
Podľa podrobne spísaného manuálu vyplníte API prístupy.

Modul v tejto chvíli je plne funkčný.

Ako je to s podporou a servisom?

Servisný poplatok za modul je 1000,- / ročne, súčasti poplatku je prostredie nutné pre funkčnosť modulu na špeciálne vyhradenom serveri.

Modul bude naďalej podporovaný a budú doňho implementované nové funkcie.

Všetok servis a prípadné opravy sú súčasťou už uhradenej sumy.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.