Google Ads

  • Rôzne spôsoby cielenia podľa kľúčových slov, umiestnenia reklamy, veku, lokality, jazyka, dní a časov, frekvencie atď.
  • Majte svoje náklady vždy pod kontrolou vďaka nastaveným maximálnym výdavkom.
  • Zistite informácie o každom kliknutí na vašu reklamu.
  • Získate cenné informácie o tom, koľko vaše reklamy v priemere stoja, na základe toho, ktorí zákazníci si niečo kúpia online alebo vám aspoň zavolajú. 

Google Ads je reklamný systém spoločnosti Google na báze platieb za kliknutie (PPC). Google Ads umožňuje firmám s minimálnym rozpočtom zobrazovať svoje reklamy ľuďom, ktorí sa aktívne zaujímajú o ich produkty alebo služby.

Reklamy Google možno rozdeliť na tri hlavné podskupiny. Reklamy vo vyhľadávaní sa zobrazujú predovšetkým vo vyhľadávači Google nad neplatenými výsledkami vyhľadávania. Zadávateľ reklamy rozhoduje o spôsobe ich zobrazenia, najčastejšie pomocou kľúčových slov.

Reklamy v obsahovej sieti sa môžu zobrazovať na akejkoľvek webovej lokalite, ktorá poskytuje spoločnosti Google reklamný priestor. Z pohľadu poskytovateľa webových stránok je to potom systém AdSense.

Videoreklamy sa môžu zobrazovať najmä v službe YouTube, ale aj na iných stránkach na internete. Videoreklamy sa najčastejšie platia za zobrazenie alebo za zobrazenie.

Nastavenie týchto reklám je veľmi jednoduché a používa ho väčšina internetových obchodov.

Aktivácia v Upgates

Postupujte podľa tejto nápovedy.

  • Kód pre konverzie - špeciálny kód pre zisťovanie konverzií vašej PPC reklamy.
  • Kód remarketingový - špeciálny kód pre zaistenie remarketingu.

Ďalšie možnosti

Vyvinuté Upgates Overené
Google Nákupy
Google Nákupy

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.