HELIOS iNuvio - individuálne napojenie

Individuálne prepojenie. 

Viac o HELIOS Orange

HELIOS Orange je moderný informačný systém pre malé a stredne veľké spoločnosti . Je vhodný pre všetky odvetvia podnikania. Ide o nástroj pre riadenie spoločnosti, automatizuje rutinné operácie, zefektívňuje prevádzku a znižuje náklady. Komplexnosť informačného systému umožňuje pracovať s dátami naprieč všetkými firemnými aktivitami a vďaka modulárnosti dokáže rásť v závislosti s rastom firmy. Ide o rýdzo český informačný systém, ktorý na trhu existuje od roku 1990.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.