iDoklad

  • Prepojenie prostredníctvom API.

Propojení automaticky prenáša všetky vydané faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a účtenky z Upgates do účetního systému iDoklad. Přenáší doklady vystavené vo všetkých nastavených menách. Rozsah prenášaných údajov možno prispôsobiť jednotlivým potrebám zákazníka. 

Viac o iDoklad

iDoklad je obľúbená on-line fakturačná služba, ktorá mimo fakturácie umožňuje vystaviť tiež pokladní doklady, či tvoriť ceníky. Podle údajů společnosti Solitiea, který nástroj vyvíjí, aktuálně iDoklad využívá na 200 tisíc českých podnikatelů. Aplikácia možno prepojiť s ďalšími informačnými systémami ako napríkladMoney nebo Pohoda.

iDoklad si zakladá hlavne na jednoduchosti a základné tarify s fakturáciou do 5 odběratelů môžete zvoliť zadarmo.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.