iSklad

Poskytovateľ prepojenia SniperDesign
UPgates príplatok Zadarmo
Cena za prepojenie od 35 000 Kč jednorázovo + 3 500 Kč / rok
Cena za službu Podľa cenníku služby

Doba dodání: 6 týdnů

Jedná se o externí API službu, která automaticky provádí obousměrnou synchronizaci mezi e-shopem a iSkladem. Služba je navržena jako automatická expedice na základě předem určených pravidel. Možnosti pravidel jsou individuální a nastavují se dle individuálních potřeb. Běh služby zajišťují naše servery (cena hostování: 3 500 Kč/rok). Celá služba a její specifika jsou upraveny na míru pro konkrétní potřeby daného e-shopu. Celková cena bude upřesněna dle individuálních pravidel a požadavků.