iÚčto

Poskytovateľ prepojenia Dativery
UPgates príplatok Zadarmo
Cena za prepojenie 290 Kč / měsíc + instalace 6 900 Kč
Cena za službu Podľa cenníku služby
  • Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

Prepojenie automaticky prenáša všetky vydané faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a účtenky z UPgates do účtovného systému iÚčto. Prenáša doklady vystavené vo všetkých nastavených menách.

Možnosti nastavenia synchronizácie dokladov:

  • Realizácia objednávok. Pri prenesení faktúry do iÚčto možno určiť, či budú realizované delegované objednávky a zrušené rezervácie (tento režim sa používa v prípade expedície tovaru z UPgates).

Frekvencia synchronizácie faktúr:

  • Faktúry sú prenášané v noci (od 5. hodiny ráno). Prenášané sú všetky faktúry od posledného prenosu po včerajšok vrátane.
  • Následné zmeny vo faktúrach prenášané nie sú (tj. Je možné faktúry meniť v UPgates pred ich prenesením, následne je nevyhnutné vykonávať zmeny v oboch aplikáciách).
  • Faktúry sú vytvárané s položkami, ktoré majú väzbu na konkrétny produkt.