Popis a špecifikácia

  • Ručný export faktúr prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

S prepojením je možné ručne preniesť všetky vydané faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a účtenky vo všetkých nastavených menách z UPgates do účtovného systému Ježek Duel. Prepojenie prenesie dáta z UPgates a vytvorí dátový súbor pre účtovný systém Ježek Duel, ktorý poskytne užívateľovi. Do účtovníctva Ježek Duel ho používateľ ručne importuje.