MALL Pay

MALL Pay

UPgates príplatok Zadarmo
Cena za prepojenie Zadarmo
Cena za službu Podľa cenníku služby
  • Odložená platba od MALL
  • Dostupné v platobnej bráneComgate (viac tu).

Viac o MALL Pay

MALL Pay je platobná metóda internetového obchodu MALL.SK. Umožňuje prodávět stále populárnejšie odloženú platbu. Kedy si môžete tovar zakúpiť, vyskúšať a skutočne zaplatiť až po 14 dňoch. E-shop však prostriedky získava bezprostredne po nákupe. Vďaka tomu je odložená platba výhodná pre obe zúčastnené strany. Limit pre odloženú platbu je 50 000 Kč.

Prostredníctvom platobnej karty MALL Pay je možné platiť tiež mimo internetový obchod MALL, a to skrze hojne rozšírenú platobnú bránu ComGate.

U UPgates je MALL Pay možné využívať prostredníctvom platobnej brány Comgate.