Mergado

  • Zlepšuje reklamu e-shopov tak, aby ich predaj rástol s primeranými nákladmi.
  • Poskytuje úpravu kanálov pre reklamné kanály, párovanie produktov a kategórií.
  • Export produktov vo formáte Mergado v administrácii sekcii Doplnky / Mergado.
  • Transformácia dodávateľských feedov do dátového súboru Upgates - nápoveda.

Vďaka nástroju Mergado si môžete dátové feedy prispôsobiť a preformátovať do všeobecného formátu Mergado. Ten potom importujete do administrácie e-shopu. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka Mergado nad rámec cenníka importov Upgates.

Feed marketingový nástroj Mergado zrýchľuje a automatizuje nastavovanie exportov internetových obchodov. Okrem efektívneho spôsobu, ktorým budete spravovať inzerciu na porovnávačoch tovar, tiež ponúka funkcie pre spracovanie dodávateľských feedov a najmä široké možnosti použitia ako dáta feed editor. Jeho pomocou vaše XML a CSV súbory dokážete na profesionálnej úrovni upravovať sami bez nutnosti zamestnávanie vývojárov.

Na pár kliknutí v ňom vyriešite skôr časovo náročné úkony ako skrývanie produktov a nastavovanie ceny jednotlivým odberateľom. Medzi ďalšie užitočné možnosti patrí rozšírenie feedu o dáta z iných zdrojov alebo import výstupného feedu do ďalších platforiem. S týmto nástrojom si pre feed navyše jednoducho nadefinujete vlastný formát a zjednodušíte tým jeho načítanie do Mergada.

Objavte výhody dáta editora a spravujte feedy od dodávateľov alebo tie pre odberateľa na jednom mieste. Dodávateľský feed stačí nahrať do Mergada, upraviť na daný formát a naimportovať ho do Upgates.

Objavte všetky výhody Mergada zblízka a vyskúšajte ho na mesiac zadarmo.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.