Money S3 - konektor

  • Export objednávok, import produktov a import kategórií v rámci administrácie UPgates.
  • Prenos dát je realizovaný vo formáte XML. Prepojenie pomocou API ani SQL nie je podporované.

Doplnok je implementovaný pomocou konektora Upgates, ktorý prenáša všetky transakcie vytvorené e-shopom do systému Money S3. Potom s nimi pracuje a vykonáva súvisiace automatické spracovanie. E-shop potom slúži ako kanál na prijímanie platieb a všetkých ostatných faktúr a e-mailov, ktoré ste nastavili v Money S3.

Správa produktov prebieha v Money S3, odkiaľ sa produkty v pravidelných intervaloch odosielajú do e-shopu, aby boli správne synchronizované stavy zásob, dostupnosť, obrázky, štítky atď.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.