MRP

  • Export faktúr - manuálny ručným exportom vo formáte Pohoda - nápověda.

Viac o MRP-K/S

Účtovné programy MRP využíva množstvo českých podnikateľov. Najznámejším softvérom je účtovný program MRP-K / S. Ide o profesionálny nástroj účtovných a obchodných firiem, podnikateľov a daňových poradcov, ktorí ho využívajú na vedenie účtovníctva, skladov, miezd a daní. Všetky dôležité agendy teda máte prístupné pohodlne z jedného miesta. 

Účtovný systém MRP-K / S je určený pre:

  • drobné a malých podnikateľov, ktorým k práci postačujú iba niektoré modulové zostavy
  • stredné a väčšie podnikateľov (fyzické osoby)
  • malé, stredné a väčšie firmy
  • platcu i neplatca DPH
  • zamestnávateľa s prakticky neobmedzeným počtom zamestnancov
  • príspevkové a neziskové organizácie
  • účtovné firmy a daňových poradcov
  • prácu v lokálnych počítačových sieťach, cez internet a samozrejme aj len na jednom počítači
  • užívateľov, ktorí potrebujú znížiť počiatočné investície a užívať ho len formou prenájmu.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.