MRP - automatická synchronizácia objednávok

Nastavenie automatickej synchronizácie objednávok vytvorených v programe Upgates s účtovným programom MRP-K/S. Príkazy sa prenášajú vždy raz denne alebo je možné dohodnúť sa na častejšej synchronizácii.

Na prevádzku pripojenia je potrebná serverová časť, ktorá stojí 190 Kč mesačne. MRP zároveň vyžaduje samostatnú licenciu na spustenie účtovného programu v samostatnom režime - nemôžete použiť aktuálnu licenciu, ktorú už máte, pretože samostatný režim nemôžete použiť na účtovanie v MRP a používa sa len na príjem údajov zo servera.

Ďalšie možnosti

MRP
MRP

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.