MRP - Export dat

  • Export faktúr - manuálny ručným exportom vo formáte Pohoda - nápověda.

Faktúry môžete preniesť do systému MRP ich exportom do formátu XML Pohoda. Tento súbor získate podľa pokynov na export údajov. Import získaného súboru do systému MRP.

Ďalšie možnosti

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.