Plné napojenie

  • Plné napojenie na účtovný systém POHODA prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

Prepojí objednávky a sklady v e-shope z platformy UPgates a účtovného systému POHODA.

Čo všetko vie mostík prenášať automatizovane:

  • prenášať produkty do alebo z účtovníctva POHODA,
  • prenášať objednávky do POHODA vrátane ich zmien,
  • rezervovať v POHODA tovar z prijatých objednávok,
  • prenášať vydané faktúry z UPgates vrátane dobropisov,
  • prenášať stav skladu z POHODA do e-shopu platformy UPgates.

Mostík vie pracovať aj s variantmi produktov alebo s viacerými skladmi.

Mostík je možné tiež použiť, ak máte viac e-shopov či ich jazykových mutácií napojených na jednu účtovanú firmu v POHODA.

Upozornenie: Pre pripojenie účtovníctva Stormware POHODA je potrebné použiť aplikáciu Dativery Agent.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA</div > www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.