Konektor Upgates

  • Export objednávok - automatický pomocou Upgates konektor.
  • Import produktov - automatický pomocou Upgates konektor.
  • Import kategórií - automatický pomocou Upgates konektor.
  • Export faktúr - manuálny ručným exportom - nápoveda.

POHODA je obľúbený ekonomický softvér na účtovníctvo pre malé, stredné a väčšie firmy. Program je vhodný aj pre účtujúce príspevkové a neziskové organizácie. Systém Upgates je kompatibilný so všetkými verziami POHODY, rovnako tak s veržou "S SQL" i "BEZ SQL"

Automatické prepojenie (Upgates konektor)

Automatické prepojenie funguje tak, že sa každú hodinu prenášanie dáta súvisiace s produktmi a kategóriami z Pohody do administrácie e-shopu. Toto aktualizuje zásoby, DostupnosťNa stavy a ďalšie súvisiace základné informácie u produktov.

Naopak z e-shopu sa každých 5 minút zasielajú uskutočnenej objednávky. Tie po presune do Pohody vytvárajú v účtovníctve tzv. Blokovanú zásobu pre e-shop, aby neboli zásoby napríklad predané počas dňa aj na kamennej pobočke. Objednávky prenesené do Pohody sa potom neaktualizujú o zmeny vykonané v e-shope.

V konektore je možné nastaviť iba jeden sklad Pohody, u ktorého bude dochádzať k spracovaniu skladových zásob produktov.

Tento export je spoplatnený podľa informácií vyššie. Viac informácií poskytnú inštrukcie tu.

Manuálne export faktúr do Pohody

Ručný export z administrácie eshopu do Pohody je možný len u faktúr. Neprebieha prostredníctvom Upgates konektora, ale bežným jednorázovým exportom do XML súboru. Ručným exportom faktúr sa do Pohody neposiela informácie o stave zásob. Slúži iba na nahranie faktúr ako takých do Pohody, súbor však so sebou nenesie informáciu stavu zásob.

Tento export je zdarma. Viac informácií poskytnú inštrukcie tu.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Ďalšie možnosti

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.