Pohoda

UPgates príplatok 15 € / mes. (Import produktov)
Cena za prepojenie Zadarmo
Cena za službu Podľa cenníku služby
  • Export objednávok - automatický pomocou UPgates konektor.
  • Import produktov - automatický pomocou UPgates konektor.
  • Import kategórií - automatický pomocou UPgates konektor.
  • Export faktúr - manuálny ručným exportom - nápoveda.

POHODA je obľúbený ekonomický softvér na účtovníctvo pre malé, stredné a väčšie firmy. Program je vhodný aj pre účtujúce príspevkové a neziskové organizácie. Systém Upgates je kompatibilný so všetkými verziami POHODY, rovnako tak s veržou "S SQL" i "BEZ SQL"

Automatické prepojenie (UPgates konektor)

Automatické prepojenie funguje tak, že sa každú hodinu prenášanie dáta súvisiace s produktmi a kategóriami z Pohody do administrácie e-shopu. Toto aktualizuje zásoby, DostupnosťNa stavy a ďalšie súvisiace základné informácie u produktov.

Naopak z e-shopu sa každých 5 minút zasielajú uskutočnenej objednávky. Tie po presune do Pohody vytvárajú v účtovníctve tzv. Blokovanú zásobu pre e-shop, aby neboli zásoby napríklad predané počas dňa aj na kamennej pobočke.

Tento export je spoplatnený podľa informácií vyššie. Viac informácií poskytnú inštrukcie tu.

Manuálne export faktúr do Pohody

Ručný export z administrácie eshopu do Pohody je možný len u faktúr. Neprebieha prostredníctvom UPgates konektora, ale bežným jednorázovým exportom do XML súboru. Ručným exportom faktúr sa do Pohody neposiela informácie o stave zásob. Slúži iba na nahranie faktúr ako takých do Pohody, súbor však so sebou nenesie informáciu stavu zásob.

Tento export je zdarma. Viac informácií poskytnú inštrukcie tu.