Automatický export faktúr

  • Automatický export faktúr prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

Automatický prenos vydaných faktúr, dobropisov a účteniek z e-shopu Upgates do účtovníctva POHODA. Prenášané sú raz denne doklady vytvorené za uplynulý deň. Možnosť nastavenia spôsobu realizácie objednávok vrátane rušenia skladových rezervácií tovaru či spôsobu uvádzania položiek na dokladoch.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.