Automatický export faktúr

  • Automatický export faktúr prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

Prepojenie automaticky prenáša všetky vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a pokladničné doklady z programu Upgates do účtovného systému POHODA. Prenáša doklady vystavené vo všetkých nastavených menách.

Možnosti nastavenia synchronizácie dokladov:

  • Realizácia objednávok. Pri prenose faktúry do programu POHODA môžete určiť, či sa prenesené objednávky zrealizujú a rezervácie zrušia (tento režim sa využíva v prípade expedície tovaru z programu Upgates).

Frekvencia synchronizácie faktúr:

  • Faktúry sa prenášajú v noci (od 5.00 h ráno). Prenesú sa všetky faktúry od posledného prenosu do včerajšieho dňa vrátane.
  • Následné zmeny faktúr sa neprenášajú (t. j. pred prenosom faktúr je možné ich zmeniť v Upgates, následne je potrebné vykonať zmeny v oboch aplikáciách).
  • Faktúry sa vytvárajú s položkami, ktoré sú spojené s konkrétnym výrobkom.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.