Prechod z Fler na Upgates

Fler funguje ako hlavné online trhovisko pre Českú a Slovenskú republiku, kde môžu používatelia nakupovať a predávať výrobky vytvorené rôznymi remeselnými technikami. Fler slúži ako sprostredkovateľ medzi predajcami a kupujúcimi týchto výrobkov, pričom sám tovar nepredáva. 

Pre tých, ktorí zažili úspech na platforme Fler a chcú svoje podnikanie rozšíriť a posunúť na vyššiu úroveň, môže byť dobrým krokom založenie vlastného e-shopu. Vlastný eshop umožňuje podnikateľom mať plnú kontrolu nad svojím obchodom, značkou a marketingovými stratégiami, čo môže priniesť lepšie výsledky a zvýšiť predaj.

Prevádzkovanie vlastného eshopu navyše eliminuje povinnosť platiť provízie platforme Fler za sprostredkovanie predaja. Podnikatelia tak môžu ušetriť peniaze, ktoré by inak museli venovať na provízie, a zároveň si ponechať väčšiu časť zisku zo svojho podnikania.

Proces prenosu produktov

Ak chcete preniesť produkty tak, aby ste ich nemuseli ručne zadávať do systému Upgates, musíte najprv exportovať údaje. To je možné urobiť vo formáte CSV (bežný Excel) a potom upraviť podľa našej dokumentácie alebo importovať priamo pomocou konfigurátora. Konfigurátor vám umožňuje prakticky povedať systému, že stĺpec A obsahuje informácie o kóde výrobku. Stĺpec B názov výrobku atď.

  1. Data z programu Fler exportujte podľa návodu tu.
  2. Vytvorte konfigurátor importu CSV súboru pomocou pokynov tu.
  3. Importujte súbor pomocou novo vytvorenej konfigurácie v kroku 2. 
  4. Ručne pridajte chýbajúce údaje k výrobkom, ktoré exportný súbor neobsahoval.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.