Přenos - objednávky, sklady, rezervácie

  • Prepája objednávky, produkty a stavy zásob e-shopu z platformy Upgates a účtovného systému ABRA Gen.

Most automatizovane vykonáva:

  • prevádza produkty do alebo z účtovníctva ABRA Gen,
  • prenáša objednávky do ABRA Gen vrátane ich zmien,
  • rezervuje tovar z prijatých objednávok v ABRA Gen,
  • prenáša stav zásob z ABRA Gen do e-shopu Upgates.

Premostenie dokáže pracovať aj s variantmi výrobkov a viacerými skladmi.

Mostík je možné využiť aj pri napojení viacerých e-shopov alebo ich jazykových mutácií na jednu účtovanú firmu v ABRA Gen.

Vydané faktúry: Môžete využiť scenár prenosu vydaných faktúr v Upgates do ABRA Gen alebo využiť scenár automatického vytvárania faktúr v ABRA Gen na základe prijatých objednávok.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.