Prenos - objednávky, sklady, rezervácie

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka firmy Dativery
  • Prepojenie objednávok, produktov a skladových zásob e-shopu z platformy Upgates a účtovného systému ABRA Flexi / FlexiBee.

Most automatizovane vykonáva:

  • prevádza produkty do alebo z účtovníctva ABRA Flexi / FlexiBee,
  • prenáša objednávky do ABRA Flexi / FlexiBee vrátane ich zmien,
  • rezervuje tovar z prijatých objednávok v ABRA Flexi / FlexiBee,
  • prenáša stav zásob z ABRA Flexi / FlexiBee do e-shopu Upgates.

Premostenie dokáže pracovať aj s variantmi výrobkov a viacerými skladmi.

Mostík je možné využiť aj pri prepojení viacerých e-shopov alebo ich jazykových mutácií na jednu účtovanú firmu v ABRA Flexi / FlexiBee.

Vydané faktúry: Vydané faktúry sú v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. Môžete využiť scenár prenosu vydaných faktúr v Upgates do ABRA Flexi / FlexiBee alebo využiť scenár automatickej tvorby faktúr v ABRA Flexi / FlexiBee na základe prijatých objednávok.

Ďalšie možnosti

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.