Prenos - objednávky, sklady, rezervácie

  • Plné napojenie na účtovný systém POHODA prostredníctvom mostíka firmy Dativery.

Prepojenie objednávok, produktov a skladových zásob e-shopu z platformy Upgates a účtovného systému POHODA.

Premostenie automatizuje:

  • prenáša produkty do alebo z účtovníctva POHODA,
  • prenáša objednávky do programu POHODA vrátane ich zmien,
  • rezervuje tovar z prijatých objednávok v programe POHODA,
  • prenáša stav zásob z programu POHODA do e-shopu Upgates.

Bridge dokáže pracovať aj s variantmi výrobkov a viacerými skladmi.

Most využijete aj pri prepojení viacerých e-shopov alebo ich jazykových mutácií na jednu firmu účtovanú v programe POHODA.

Vydané faktúry: Môžete využiť scenár prenosu vydaných faktúr v programe Upgates do programu POHODA alebo využiť scenár automatickej tvorby faktúr v programe POHODA na základe prijatých objednávok.

Poznámka: Na pripojenie účtovníctva Stormware POHODA je potrebné použiť program Dativery Agent.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.