Zboží.cz

  • Porovnávací portál tovar.cz je najnavštevovanejším porovnávačom v Českej republike.
  • Slúži nakupujúcim na nájdenie akéhokoľvek produktu za najlepšiu cenu.
  • Prevádzkovateľom tohto servera je Seznam.cz a vďaka tomuto majiteľovi navštevuje túto službu každý deň značný počet potenciálnych zákazníkov.
  • Každý e-shop sa môže do tejto služby bezplatne zaregistrovať a pravidelne pridávať informácie o svojich produktoch a cenách na webovú stránku Zboží.cz.
  • Doplnok umožňuje export produktov do Zbozi.cz s prepojením na službu Sklik.

Zbozi.cz

Zbozi.cz je služba, pomocou ktorej môžete vyhľadávať informácie o ponúkanom tovare a jeho cenách medzi registrovanými internetovými obchodmi. Ide o sprostredkovanie predaja, nie o samotný predaj. Predaj produktov si potom obchody zaisťujú samy. Našou úlohou je Vám poskytnúť čo najrýchlejšiu a najprehľadnejšie vyhľadávanie vhodných obchodov.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.