Shopstato

 • Nástroj na pokročilú marketingovú analýzu.
 • Zvyšuje efektivitu vášho e-shopu a znižuje náklady vďaka analýze objednávok.
 • Zobrazuje zásoby, ktoré ležia nečinne na sklade.
 • Rozdeľuje zákazníkov a zameriava sa na účinný marketing.
 • Prepojenie cez API

SHOPSTATO analyzuje objednávky a ukazuje silné a slabé stránky obchodu. Ukazuje, kde je možné sa zbaviť tovaru ležiaceho na sklade alebo koľko máte zisk z jednotlivých produktov.

Ako vyzerajú štatistiky v SHOPSTATO?

Čo všetko SHOPSTATO dokáže?

 • Ukazuje zisky z jednotlivých objednávok a pri jednotlivých produktoch.
 • Definuje tovar, ktorý leží v sklade a len zaberá miesto.
 • Ukáže značky, ktoré sú skutočne obchodne zaujímavé.
 • Delí zákazníkov do skupín pre cielenie marketingu.
 • A ďalšie štatistiky, prehľady, grafy..

Čo prinesie SHOPSTATO?

Cieľom služby je šetriť náklady a zvyšovať efektivitu. Pomocou SHOPSTATO je možné uzatvoriť medzery, kde utekajú peniaze a čas a hľadať, či sa niekde nezačalo opäť plytvať.

 • Služba rozdeľuje údaje z objednávok do troch oblastí – objednávky samotné, produkty a zákazníci.
 • V týchto segmentoch sa ďalej analyzujú údaje prostredníctvom modulov, ako sú:
 • Zisk – ukazuje, aký zisk ste dosiahli na každej objednávke aj produkte
 • ABC analýza – definuje tovar, ktorý leží na sklade a ktorého je potrebné sa zbaviť čo najskôr
 • Štatistiky úspešnosti výrobcov – vypíše značky, ktoré už nemá zmysel ďalej ponúkať a naopak značky, ktoré je potrebné podporiť marketingom čo najviac
 • RFM analýza – nástroj pre toho, kto vie, ako ho použiť, bude znamenať zvýšenie efektivity marketingu pri znížení nákladov vďaka presnému deleniu zákazníkov

Modulov je samozrejme viacero.

Pre koho je doplnok určený?

Pre e-shopy, ktoré už prerástli základných ukazovateľov obratu a objednávok. Pokiaľ e-shop rastie, je potrebné vedieť ako rastie a ovplyvňovať vývoj na základe presných údajov. Pre e-shopy je prívetivá aj možnosť napojenia.

Prečo si vybrať doplnok?

Pretože SHOPSATO dokáže znižovať náklady a zvyšovať efektivitu a tým predbehnúť konkurenciu.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.