Slovenská pošta

Slovenská pošta, a. s., je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Je dôveryhodný sprostredkovateľ, ktorý uspokojuje meniace sa potreby zákazníkov a ktorý ponúka aj nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a s vysokou kvalitou služby.

Vznik Slovenskej pošty:
1. január 1993

Od 1. marca 1996 má Slovenská pošta, a.s., svoje sídlo v Banskej Bystrici. Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu 1. októbra 2004 umožnila pretvoriť poštu na ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta hospodári od svojho vzniku samostatne, tzn. nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu.

Slovenská pošta ponúkala k 31. decembru 2018 svoje služby prostredníctvom 1 534 pôšt, ako aj prostredníctvom 42 Partner pôšt, 70 poštových stredísk, 5 pojazdných pôšt a 14 -Zmluvných výdajov. Dodávanie balíkov bolo zabezpečené aj prostredníctvom 45 BalíkoBOXov a vyberanie listov prostredníctvom 4 746 poštových schránok. 

Sledovanie zásielok Slovenská pošta

Umožňuje iba manuálne vyhľadávanie podľa kódu zásielky: https://tandt.posta.sk/

Nastavenie dodávok do pobočiek

Ak začiarknete políčko Aktivovať pobočky BalíkoBOX, budú sa importovať iba pobočky BalíkoBOX. Pobočky, ktoré nie sú zahrnuté, nepatria do služby BalíkoBOX.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.