Smartlook

 • Analyzujte správanie používateľov spôsobom, ktorý predtým nebol možný.
 • Zistite, kde a prečo používatelia odchádzajú.
 • Definuje najdôležitejšie prvky stránky.

Smartlook je chýbajúci kúsok skladačky pri analýze správania používateľov.

Získajte reálne kvalitatívne štatistiky, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš e-shop.

 • Čo sa deje s mojím e-shopom?
  Získajte prehľadné štatistiky monitorovaním záznamov používateľov. nemáte čas? Rozšírené možnosti filtrovania vás dovedú až ku kľúčovému momentu.

 • Robia vaši používatelia to, čo od nich chcete?
  Zistite, ako často používatelia vykonávajú akcie, ktoré sú pre vás dôležité. Udalosti používajte aj ako filtre v záznamoch, aby ste rýchlo našli tie dôležité.

 • Kde a prečo používatelia odchádzajú?
  Jedným kliknutím získate záznam o všetkých výpadkoch.

 • Aké sú najdôležitejšie prvky stránky?
  Získajte okamžitý prehľad o tom, kam vaši používatelia klikajú a ako ďaleko sa posúvajú.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.