STEREO

  • Prepojenie prostredníctvom mostíka LEMONY CONNECT.

Doba dodania: individuálne

Obľúbený ekonomický systém STEREO si v priebehu rokov obľúbili tisíce firiem a živnostníkov. STEREO ponúka niekoľko modulov ako je účtovníctvo, analýzy, kancelária, majetok, mzdy a sklady. Ide o XML propojenie, ktoré automaticky vykonáva synchronizáciu medzi e-shopom a informačným systémom STEREO. Celková cena sa bude odvíjať podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.


Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.