SYNC Objednávky

  • Automatizácia stavov objednávok na základe definovaných pravidiel
  • Automatizácia generovania dokumentov v určitom okamihu alebo pri určitom stave objednávky
  • Možnosť časových zmien pomocou pravidla po 3 dňoch a potom po ďalších 4 dňoch atď.
  • Sledovanie stavu zásielky z PackageBot a možnosť prepojenia automatizácie s aktuálnym stavom zásielky
  • Všetko môžete jednoducho nastaviť v prehľadnej administrácii

Na základe jednoduchých podmienok a pravidiel, čo sa má robiť, môžete vytvoriť plnohodnotnú a sofistikovanú automatizáciu objednávok, ktorá bude prideľovať objednávky na odoslanie, upozorňovať zákazníkov na platby, spätné objednávky alebo im pripomínať osobné odbery.

V neposlednom rade môžete pomocou integrácie s aplikáciou parcelbot začať zákazníkom posielať žiadosti o recenzie alebo poďakovania.

Automatizácia objednávok dokáže dokonca nastaviť a v určitom okamihu odoslať zákazníkom faktúry.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.