WEDO - Export dat

  • Manuálny export objednávok pre tlač štítkov - nápoveda.

Objednávky je možné preniesť do systému WEDO exportom do formátu CSV. Na získanie tohto súboru postupujte podľa pokynov pre export objednávok. Importujte získaný súbor do systému dopravcu WEDO. Obsahuje všetky potrebné informácie na vytvorenie odoslania, pre ktoré môžete následne objednať zber.

Sledovací URL 

https://tracking.ulozenka.cz/

Optimalizácia pre WEDO Point (Uloženka)

Optimalizácia sa vykonáva pridaním preddefinovaných polí. Viac tu.

  • Poznámka k exportným objednávkam č. 1 (export_shipment_note) - ak sklad dopravy nemá aktívne pobočky, potom sa do stĺpca transport_service v exportnom CSV vloží hodnota z poľa Poznámka k exportným objednávkam č. 1. Pri aktívnych pobočkách sa do stĺpca transport_service vloží hodnota z vybranej pobočky v objednávke.
  • Poistenie (insurance_yn) - pole ovplyvňujúce generovanie hodnoty poistenie zásielky do CSV exportu Uloženka. Jedná sa o zaškrtávacie pole. Pokiaľ nebude toto pole aktivované alebo bude zaškrtnuté, potom sa bude do CSV exportu Uloženka vkladať hodnota poistenia. Keď bude pole prázdne, poistenie sa nebude generovať.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.