WEDO - Export dat

  • Manuálny export objednávok pre tlač štítkov - nápoveda.

Objednávky je možné preniesť do systému WEDO exportom do formátu CSV. Na získanie tohto súboru postupujte podľa pokynov pre export objednávok. Importujte získaný súbor do systému dopravcu WEDO. Obsahuje všetky potrebné informácie na vytvorenie odoslania, pre ktoré môžete následne objednať zber.

Sledovací URL 

https://tracking.ulozenka.cz/

Optimalizácia pre WEDO Point (Uloženka)

Optimalizácia sa vykonáva pridaním preddefinovaných polí. Viac tu.

  • Poznámka k exportným objednávkam č. 1 (export_shipment_note) - do tohto poľa zadáte skratku pre typ doručenia (napr. HD, VM atď.). Aktuálny zoznam typov doručenia je možné vyžiadať od obchodného oddelenia WEDO. Podľa typu doručenia sa budú automaticky vyplňovať ďalšie potrebné stĺpce v CSV exporte pre WEDO.
  • Poznámka do exportu objednávok #2 vďaka tomuto poľu si môžete nastaviť hodnotu pre stĺpec 56 (*Produkt), ktorá sa následne bude generovať do manuálneho exportu objednávky WEDO.
  • Poistenie (insurance_yn) - pole ovplyvňujúce generovanie hodnoty poistenie zásielky do CSV exportu Uloženka. Jedná sa o zaškrtávacie pole. Pokiaľ nebude toto pole aktivované alebo bude zaškrtnuté, potom sa bude do CSV exportu Uloženka vkladať hodnota poistenia. Keď bude pole prázdne, poistenie sa nebude generovať.

*  Stĺpec Produkt

  • Požiadavka WE|DO produkt
    WE|DO produkt, je produktom v rámci prepravných služieb poskytovaných spoločnosťou Allegro Retail v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami Allegro Retail, uverejnenými tu, ktorý má byť použitý na doručenie
  • Skratka produktu zoznam produktov je možné vyžiadať od obchodného oddelenia WE|DO.
  • Vychádza z WE|DO dokumentácie

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.