Zendesk

  • Komplexný systém služieb zákazníkom.
  • Napojenie cez Baselinker.

Zendesk je systém CRM na komplexné riadenie služieb zákazníkom. Integrácia zobrazuje objednávky zákazníkov z BaseLinker priamo na paneli nástrojov Zendesk ako súčasť ďalšieho bloku informácií. Pripojenie je založené na e-mailovej adrese. To vám umožní mať paralelný prehľad o objednávkach vašich zákazníkov počas korešpondencie s nimi bez toho, aby ste museli prepínať medzi systémami a vyhľadávať danú objednávku.

  • Doplnok zobrazuje číslo, dátum a stav objednávky, čo vám umožní zlepšiť služby zákazníkom.
  • Z bočného panela môžete pohodlne prejsť na správnu kartu objednávky v aplikácii BaseLinker.
  • Tento doplnok umožňuje vytvoriť novú objednávku pre daného zákazníka priamo z ovládacieho panela Zendesk bez toho, aby ste museli prejsť na ovládací panel BaseLinker.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.