Doplnky

Pohoda

  • Najrozšírenejší komplexný účtovný a ekonomický softvér pre malé, stredné a väčšie spoločnosti.
  • Umožňuje viesť účtovníctvo a daňovú evidenciu a je vhodný pre platcov aj neplatcov DPH.
  • Uľahčuje prácu vďaka svojim sofistikovaným funkciám.
  • Stane sa užitočným sprostredkovateľom v komunikácii nielen s úradmi.
  • Sleduje jednotlivé termíny a kontroluje dôležité údaje.

Tuto službu poskytujú:

Prepojenia je možné vytvoriť pomocou konektora Upgates na prenos objednávok a produktov. Prípadne je možné využiť ďalšie možnosti od integrátorov alebo externých partnerov pre individuálne riešenia.

Viac o službe

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.