Doplnky

Vytvoriť e-shop
30 dní na skúšku zadarmo

Slovník pojmov

Tuto službu poskytujú:

Viac o službe

Kvalitný slovník pomáha zákazníkom lepšie a dôkladnejšie vysvetliť odborné pojmy, ktoré používate vo svojom e-shope. Týmto spôsobom zvyšuje znalosti zákazníka v danom odvetví. Vo výsledku sa to prejavuje v lepšej orientácii v e-shope, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa správne rozhodnú sami bez vašej podpory, a tiež sa znižuje frekvencia vrátenia tovaru.

Zvyčajne obsahuje aj kľúčové slová, ktoré sú veľmi dôležité pri budovaní dobrej SEO optimalizácie. Výrazne tak ušetríte náklady na PPC reklamu.

Aj vy sa môžete jednoducho stať súčasťou rodiny e-shopov Upgates.